Θρήνος - Παρθένης Κωνσταντίνος

Παρθένης Κωνσταντίνος (1878/1879 - 1967)

Θρήνος, μετά το 1950

Λάδι σε καμβά, 95 x 146 εκ.

Δωρεά Σοφία Παρθένη

Αρ. Έργου: Π.6464

Μοιραστείτε: