Θρησκευτικό – Μελέτη - Αρλιώτη Λίλη

Αρλιώτη Λίλη (1908 - 1979)

Θρησκευτικό – Μελέτη, 1961

Λάδι σε χαρτόνι, 82 x 131 εκ.

Δωρεά Λίλης Αρλιώτη

Αρ. Έργου: Π.5805

Μοιραστείτε: