Τηβεννοφόρος - Rosselli Αποδίδεται πιθανότατα στον Matteo

Rosselli Αποδίδεται πιθανότατα στον Matteo (1578 - 1650)
Ρπσσέλλι Ματτέο (;)

Τηβεννοφόρος, αρχές 17ου αι.

Σανγκίνα σε χαρτί, 41,1 x 20,9 εκ.

Δωρεά Γρηγορίου Μαρασλή

Αρ. Έργου: Π.353

Μοιραστείτε: