Το άστρο των Μάγων. Νυχτερινή σκηνή - Rembrandt Harmensz. van Rijn

Rembrandt Harmensz. van Rijn (1606 - 1669)
Ρέμπραντ Χάρμενς βαν Ρέιν

Το άστρο των Μάγων. Νυχτερινή σκηνή, π. 1651

Οξυγραφία σε χαρτί, με σποραδικές χαράξεις βελόνας, 9,5 x 14,5 εκ.

Αρ. Έργου: Π.3437

Μοιραστείτε: