Το ατμόπλοιο “Καρτερία” - Krazeisen Karl

Krazeisen Karl (1794 - 1878)
Κρατσάιζεν Καρλ

Το ατμόπλοιο “Καρτερία”, 1827

Υδατογραφία σε χαρτί, 26 x 31 εκ.

Αρ. Έργου: Π.1325/Β/10
Εκτίθεται: Κεντρικό Κτήριο

Μοιραστείτε: