Το μπλε δωμάτιο - Γαλάνης Δημήτριος

Γαλάνης Δημήτριος (1879 - 1966)

Το μπλε δωμάτιο

Χαλκογραφία σε χαρτί, 79 x 12 εκ.

Δωρεά Θεόδωρου Γρίβα

Αρ. Έργου: Π.6595

Μοιραστείτε: