Το εσωτερικό του Κολοσσαίου - Piranesi Giambattista

Piranesi Giambattista (1720 - 1778)
Πιρανέζι Τζιαμπαττίστα

Το εσωτερικό του Κολοσσαίου, 1766

"Όψεις της Ρώμης" ("Vedute di Roma"), φύλλο LVII

Οξυγραφία σε χαρτί, 49 x 74 εκ.

Αρ. Έργου: Π.2513

Μοιραστείτε: