Το φίλημα - Γουναρόπουλος Γεώργιος

Γουναρόπουλος Γεώργιος (1890 - 1977)

Το φίλημα, 1950 - 1955

Κάρβουνο σε χαρτί, 49 x 68 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.1850

Μοιραστείτε: