Το φρούριο Μπούρτζι στο Ναύπλιο - Krazeisen Karl

Krazeisen Karl (1794 - 1878)
Κρατσάιζεν Καρλ

Το φρούριο Μπούρτζι στο Ναύπλιο, 1828

Λιθογραφία σε χαρτί, 26,3 x 31,7 εκ.

Αρ. Έργου: Π.1325/ΓΙΙ/η

Μοιραστείτε: