Το φρούριο του Παλαμηδιού με τμήμα της πόλης του Ναυπλίου - Krazeisen Karl

Krazeisen Karl (1794 - 1878)
Κρατσάιζεν Καρλ

Το φρούριο του Παλαμηδιού με τμήμα της πόλης του Ναυπλίου, 1828

Λιθογραφία σε χαρτί, 31,5 x 25,9 εκ.

Αρ. Έργου: Π.1325/ΓΙ/δ

Μοιραστείτε: