Το Grinzing στα περίχωρα της Βιέννης - Παρθένης Κωνσταντίνος

Παρθένης Κωνσταντίνος (1878/1879 - 1967)

Το Grinzing στα περίχωρα της Βιέννης, 1898

Μολύβι σε χαρτί, 15,5 x 11 εκ.

Κληροδοσία αντί Φόρου Κληρονομίας Νικολάου Παρθένη

Αρ. Έργου: Π.11533/3α,β

Μοιραστείτε: