Το καρφίτσωμα του καπέλου (μεγάλο φύλλο) - Renoir Auguste

Renoir Auguste (1841 - 1919)
Ρενουάρ Ωγκύστ

Το καρφίτσωμα του καπέλου (μεγάλο φύλλο), 1898

Λιθογραφία σε χαρτί, 88 x 62 εκ.

Αρ. Έργου: Π.2471

Μοιραστείτε: