Το μαρτύριο του Πατριάρχη Γρηγορίου - Ροϊλός Γεώργιος

Ροϊλός Γεώργιος (1867 - 1928)

Το μαρτύριο του Πατριάρχη Γρηγορίου, πριν το 1925

Λάδι σε μουσαμά, 172 x 296 εκ.

Αρ. Έργου: Π.845
Εκτίθεται: Παράρτημα Ναυπλίου

Μοιραστείτε: