Το μικρό αγόρι με τον κονδυλοφόρο - Renoir Auguste

Renoir Auguste (1841 - 1919)
Ρενουάρ Ωγκύστ

Το μικρό αγόρι με τον κονδυλοφόρο, π. 1900

Λιθογραφία σε χαρτί, 47 x 63 εκ.

Αρ. Έργου: Π.2504

Μοιραστείτε: