Το μήνυμα της Αναλήψεως (Τμήμα με την Παναγία, τον άγγελο και τους πέντε μαθητές) - Αρτέμης Κωνσταντίνος

Αρτέμης Κωνσταντίνος (1878 - 1972)

Το μήνυμα της Αναλήψεως (Τμήμα με την Παναγία, τον άγγελο και τους πέντε μαθητές), 1939

Μολύβι σε χαρτί, 33 x 48 εκ.

Δωρεά Σταμάτη και Ουρανίας Ιωαννίδη το γένος Αρτέμη

Αρ. Έργου: Π.5397

Μοιραστείτε: