Το Μνημείο του Λυσικράτη - Clerisseau J. L.

Clerisseau J. L.
Κλερισώ Ζ. Λ.

Το Μνημείο του Λυσικράτη

Υδατογραφία σε χαρτί, 33,5 x 21 εκ.

Κληροδότημα Λέοντος Ευστρατίου

Αρ. Έργου: Π.8595

Μοιραστείτε: