“Τω μώλωπι αυτού ημε?ς ιάθημεν” - Rouault Georges

Rouault Georges (1871 - 1958)
Ρουώ Ζώρζ

“Τω μώλωπι αυτού ημε?ς ιάθημεν”, 1922

Από τη σειρά "Miserere Mei Deus Secundum Magnam Misericordiam Tuam"

Οξυγραφία σε χαρτί, 57,9 x 47,2 εκ.

Αρ. Έργου: Π.2497/LVIII

Μοιραστείτε: