Το παιδί με το ξύλινο [μηχανικό] αλογάκι - Γαλάνης Δημήτριος

Γαλάνης Δημήτριος (1879 - 1966)

Το παιδί με το ξύλινο [μηχανικό] αλογάκι, 1955

Οξυγραφία σε χαρτί, 21,4 x 14,5 εκ.

Αρ. Έργου: Π.8590
Εκτίθεται: Κεντρικό Κτήριο

Μοιραστείτε: