Το παλιό λιμάνι της Μασσαλίας - Γαλάνης Δημήτριος

Γαλάνης Δημήτριος (1879 - 1966)

Το παλιό λιμάνι της Μασσαλίας, 1935

Οξυγραφία, ακουατίντα σε χαρτί, 17,7 x 26 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.1636

Μοιραστείτε: