Το θαύμα ενός Επισκόπου: Η Ευλογία - Corrado Giaquinto

Corrado Giaquinto (1703 - 1765)
Κοράντο Τζακουίντο

Το θαύμα ενός Επισκόπου: Η Ευλογία, μέσα 18ου αι.

Πένα, αραιωμένη σέπια σε χαρτί, 51,9 x 40 εκ.

Αρ. Έργου: Π.709/4

Μοιραστείτε: