Τοπίο - Φλωρά Καραβία Θάλεια

Φλωρά Καραβία Θάλεια (1871 - 1960)

Τοπίο

Λάδι σε καμβά επικολλήμενο σε ξύλο, 20 x 23,5 εκ.

Κληροδότημα Αντωνίου Μπενάκη

Αρ. Έργου: Π.2150
Εκτίθεται: Παράρτημα Κέρκυρας

Μοιραστείτε: