Τοπίο - Τζαννή-Γκίνερουπ Χαρά

Τζαννή-Γκίνερουπ Χαρά (1938)

Τοπίο, πριν το 1982

Πανί, γύψος και γαρμπίλι, 180 x 240 εκ.

Αρ. Έργου: Π.6377

Μοιραστείτε: