Τοπίο - Wijnants Jan, κατά το πρότυπο

Wijnants Jan, κατά το πρότυπο
Βεϊνοτους Γιάν, κατά το πρότυπο

Τοπίο, τέλος 18ου αιώνα

Λάδι σε ξύλο, 25 x 29 εκ.

Κληροδότημα Γεωργίου Αβέρωφ

Αρ. Έργου: Π.183

Μοιραστείτε: