Τοπίο από τα Μετέωρα - Αστεριάδης Αγήνωρ

Αστεριάδης Αγήνωρ (1898 - 1977)

Τοπίο από τα Μετέωρα, 1965 - 1966

Λιθογραφία σε χαρτί, 45,5 x 32,5 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.4848

Μοιραστείτε: