Τοπίο από τη Σαντορίνη - Σαντοριναίου Μυρσίνη

Σαντοριναίου Μυρσίνη (1926 - 1988)

Τοπίο από τη Σαντορίνη

Λάδι σε μουσαμά, 86,5 x 130 εκ.

Κληροδότημα Μυρσίνης Σαντοριναίου

Αρ. Έργου: Π.8959

Μοιραστείτε: