Τοπίο από τη Σαντορίνη - Σαντοριναίου Μυρσίνη

Σαντοριναίου Μυρσίνη (1926 - 1988)

Τοπίο από τη Σαντορίνη

Λάδι σε μουσαμά, 85 x 112 εκ.

Κληροδότημα Μυρσίνης Σαντοριναίου

Αρ. Έργου: Π.8958

Μοιραστείτε: