Τοπίο από την Ολυμπία - Μαλέας Κωνσταντίνος

Μαλέας Κωνσταντίνος (1879 - 1928)

Τοπίο από την Ολυμπία, 1920

Λάδι σε χαρτόνι, 41 x 46 εκ.

Κληροδότημα Αναστασίου Ορλάνδου

Αρ. Έργου: Π.5902
Εκτίθεται: Κουμαντάρειος Πινακοθήκη

Μοιραστείτε: