Τοπίο από το Βόσπορο - Προσαλέντης Αιμίλιος

Προσαλέντης Αιμίλιος (1859 - 1926)

Τοπίο από το Βόσπορο

Υδατογραφία σε χαρτί, 19,5 x 34,5 εκ.

Δωρεά Ελισσάβετ Σωτ. Μαγιάση

Αρ. Έργου: Π.5562
Εκτίθεται: Κεντρικό Κτήριο

Μοιραστείτε: