Τοπίο (δίπτυχο) - Μακρής Θανάσης

Μακρής Θανάσης (1955)

Τοπίο (δίπτυχο)

Λάδι σε κόντρα-πλακέ (ξύλο), 23,5 x 72 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.10491/α,β
Εκτίθεται: Παράρτημα Κέρκυρας

Μοιραστείτε: