Τοπίο με ανεμόμυλο - Uyl Jansz. den

Uyl Jansz. den (π. 1624 - μετά το 1702)

Τοπίο με ανεμόμυλο, τέλος 17ου αι.

Πένα, σέπια και πινέλο, αραιωμένη σέπια σε χαρτί, 13,7 x 18,5 εκ.

Δωρεά Γρηγορίου Μαρασλή

Αρ. Έργου: Π.936/1

Μοιραστείτε: