Τοπίο με δέντρο και τζαμί στο βάθος - Μαλέας Κωνσταντίνος

Μαλέας Κωνσταντίνος (1879 - 1928)

Τοπίο με δέντρο και τζαμί στο βάθος, 1913 - 1914

Λάδι σε χαρτόνι, 26 x 18 εκ.

Συλλογή Ιδρύματος Ε. Κουτλίδη

Αρ. Έργου: Κ.993
Εκτίθεται: Παράρτημα Κέρκυρας

Μοιραστείτε: