Τοπίο με ερείπιο μύλου - Uyl Jansz. den

Uyl Jansz. den (π. 1624 - μετά το 1702)

Τοπίο με ερείπιο μύλου, τέλος 17ου αι.

Πένα, σέπια και πινέλο, αραιωμένη σέπια σε χαρτί, 13,5 x 18,6 εκ.

Δωρεά Γρηγορίου Μαρασλή

Αρ. Έργου: Π.936/2

Μοιραστείτε: