Τοπίο με σκηνή από την καθημερινή ζωή των χωρικών - Φλαμανδική σχολή

Φλαμανδική σχολή

Τοπίο με σκηνή από την καθημερινή ζωή των χωρικών, 18ος αιώνας

Λάδι σε ξύλο, 25 x 30 εκ.

Δωρεά Πανεπιστημίου

Αρ. Έργου: Π.174

Μοιραστείτε: