Τοπίο με σπίτια - Μανουσάκης Γεώργιος

Μανουσάκης Γεώργιος (1914 - 2003)

Τοπίο με σπίτια, 1948

Τέμπερα σε χαρτί, 16,5 x 29,5 εκ.

Δωρεά Καρόλου και Λίλης Αρλιώτη

Αρ. Έργου: Π.5837

Μοιραστείτε: