Τοπίο με βράχια - Αστεριάδης Αγήνωρ

Αστεριάδης Αγήνωρ (1898 - 1977)

Τοπίο με βράχια, 1965 - 1966

Λιθογραφία σε χαρτί, 32 x 46 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.4847

Μοιραστείτε: