“Τραγουδήστε το Εωθινό, η μέρα αναγεννάται” - Rouault Georges

Rouault Georges (1871 - 1958)
Ρουώ Ζώρζ

“Τραγουδήστε το Εωθινό, η μέρα αναγεννάται”, 1922

Από τη σειρά "Miserere Mei Deus Secundum Magnam Misericordiam Tuam"

Οξυγραφία σε χαρτί, 50,8 x 36,5 εκ.

Αρ. Έργου: Π.2497/XXIX

Μοιραστείτε: