Τρεις Αιγύπτιες βαδίζουν στο ύπαιθρο - Μαλέας Κωνσταντίνος

Μαλέας Κωνσταντίνος (1879 - 1928)

Τρεις Αιγύπτιες βαδίζουν στο ύπαιθρο, 1910 - 1911

Λάδι σε χαρτόνι, 31 x 41,2 εκ.

Συλλογή Ιδρύματος Ε. Κουτλίδη

Αρ. Έργου: Κ.666
Εκτίθεται: Κεντρικό Κτήριο

Μοιραστείτε: