Τριαντάφυλλα σε βάζο - Αργυρού-Λίμπερ (Λυμπεροπούλου) Τζένη

Αργυρού-Λίμπερ (Λυμπεροπούλου) Τζένη (1902 - 1975)

Τριαντάφυλλα σε βάζο, π. 1937

Λάδι σε ξύλο, 45 x 37 εκ.

Κληροδότημα Αντωνίου Μπενάκη

Αρ. Έργου: Π.2107

Μοιραστείτε: