Τρίμορφο - Κάργκστεν-Πολιτοπούλου Αθηνά

Κάργκστεν-Πολιτοπούλου Αθηνά (1938)

Τρίμορφο, [1984]

Ξύλο, 101 x 59 x 13 εκ.

Αρ. Έργου: Π.7104

Μοιραστείτε: