Τρίπτυχο της “Νίκης” - Παρθένης Κωνσταντίνος

Παρθένης Κωνσταντίνος (1878/1879 - 1967)

Τρίπτυχο της “Νίκης”, 1915 - 1919

Μολύβι σε χαρτί, ριζόχαρτο, 50 x 92 εκ.

Δωρεά Σοφίας Παρθένη

Αρ. Έργου: Π.6563

Μοιραστείτε: