Τζόκεϋ - Αστεριάδης Αγήνωρ

Αστεριάδης Αγήνωρ (1898 - 1977)

Τζόκεϋ, 1965

Λιθογραφία σε χαρτί, 42 x 33,5 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.4852

Μοιραστείτε: