Βακχίδα - Clodion (Claude Michel)

Clodion (Claude Michel) (1738 - 1814)
Κλοντιόν (Κλωντ Μισέλ)

Βακχίδα, τέλος 18ου αιώνα

Πηλός, 53 x 19 x 15,5 εκ.

Κληροδότημα Αλέξανδρου Διομήδους

Αρ. Έργου: Π.1492

Μοιραστείτε: