Βαλκάνια - Μισούρας Τάσος

Μισούρας Τάσος (1963)

Βαλκάνια, 2015 - 2016

Ακρυλικό και λάδι σε καμβά (δίπτυχο), 102 x 266 εκ. Δίπτυχο

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.13498
Εκτίθεται: Κεντρικό Κτήριο

Μοιραστείτε: