Βαλλιάνειος [Εθνική] Βιβλιοθήκη-κατά πρόταση Τσίλλερ [ανεκτέλεστη]. 1η εκδοχή. Κάτοψη με αλληλουχία διακριτών χώρων στα βιβλιοστάσια - Ziller Ernst

Ziller Ernst (1837 - 1923)
Τσίλλερ Ερνέστος

Βαλλιάνειος [Εθνική] Βιβλιοθήκη-κατά πρόταση Τσίλλερ [ανεκτέλεστη]. 1η εκδοχή. Κάτοψη με αλληλουχία διακριτών χώρων στα βιβλιοστάσια, 1883

Μελάνι, υδατόχρωμα και μολύβι σε χαρτί, 58 x 43,6 εκ.

Αρ. Έργου: Ζ.16

Μοιραστείτε: