Βαλλιάνειος [Εθνική] Βιβλιοθήκη-κατά πρόταση Τσίλλερ [ανεκτέλεστη]. 2η εκδοχή. Διαμήκης και εγκάρσια τομή - Ziller Ernst

Ziller Ernst (1837 - 1923)
Τσίλλερ Ερνέστος

Βαλλιάνειος [Εθνική] Βιβλιοθήκη-κατά πρόταση Τσίλλερ [ανεκτέλεστη]. 2η εκδοχή. Διαμήκης και εγκάρσια τομή, 1884

Μελάνι, κόκκινο χρώμα σε χαρτί, 57 x 81 εκ.

Αρ. Έργου: Ζ.21

Μοιραστείτε: