Βαλλιάνειος [Εθνική] Βιβλιοθήκη-κατά πρόταση Τσίλλερ [ανεκτέλεστη]. 2η εκδοχή. Κάτοψη με ένδειξη μελλοντικής επέκτασης προς ΒΑ,  με ενοποίηση βιβλιοστασίων - Ziller Ernst

Ziller Ernst (1837 - 1923)
Τσίλλερ Ερνέστος

Βαλλιάνειος [Εθνική] Βιβλιοθήκη-κατά πρόταση Τσίλλερ [ανεκτέλεστη]. 2η εκδοχή. Κάτοψη με ένδειξη μελλοντικής επέκτασης προς ΒΑ, με ενοποίηση βιβλιοστασίων, 1884

Μελάνι, κόκκινο χρώμα, υδατόχρωμα και μολύβι σε χαρτί, 87 x 64 εκ.

Αρ. Έργου: Ζ.17

Μοιραστείτε: