Βαλλιάνειος [Εθνική] Βιβλιοθήκη-κατά πρόταση Τσίλλερ [ανεκτέλεστη]. 2η εκδοχή. Κύρια όψη προς την οδό Πανεπιστημίου - Ziller Ernst

Ziller Ernst (1837 - 1923)
Τσίλλερ Ερνέστος

Βαλλιάνειος [Εθνική] Βιβλιοθήκη-κατά πρόταση Τσίλλερ [ανεκτέλεστη]. 2η εκδοχή. Κύρια όψη προς την οδό Πανεπιστημίου, 1882

Υδατογραφία σε χαρτί, 20,5 x 37,2 εκ.

Αρ. Έργου: Ζ.19

Μοιραστείτε: