Βαλλιάνειος [Εθνική] Βιβλιοθήκη-κατά πρόταση Τσίλλερ. Κατασκευαστικά σχέδια φεγγίτη οροφής του αναγνωστηρίου και του προθαλάμου, εγκάρσια τομή, ανάρτηση των διακοσμητικών φωτιστικών σωμάτων - Ziller Ernst

Ziller Ernst (1837 - 1923)
Τσίλλερ Ερνέστος

Βαλλιάνειος [Εθνική] Βιβλιοθήκη-κατά πρόταση Τσίλλερ. Κατασκευαστικά σχέδια φεγγίτη οροφής του αναγνωστηρίου και του προθαλάμου, εγκάρσια τομή, ανάρτηση των διακοσμητικών φωτιστικών σωμάτων, 1885

Φωτοτυπία αμμωνίας (Βlueprint), 67,5 x 42,3 εκ.

Αρ. Έργου: Ζ.20

Μοιραστείτε: