Βροχή στον κάμπο - Τάσσος (Αλεβίζος Αναστάσιος)

Τάσσος (Αλεβίζος Αναστάσιος) (1914 - 1985)

Βροχή στον κάμπο, 1953

Ξυλογραφία σε χαρτί, 31,5 x 62 εκ.

Δωρεά Α. Τάσσου και Λουκίας Μαγγιώρου

Αρ. Έργου: Π.7254

Μοιραστείτε: