Βροχή - Εξαρχοπούλου Μαριόρα

Εξαρχοπούλου Μαριόρα (1927)

Βροχή

Λινόλεουμ σε χαρτί, 97 x 126 εκ.

Αρ. Έργου: Π.6927

Μοιραστείτε: